پنج شنبه 30 شهریور 1402
واحد فروش: 09132600895
صفحه اصلی محصولات فروش ویژه باشگاه مشتریان اخبار و مقالات گالری تست دکور راهنمای سایز ارتباط باما ☰منو

مقاله | ویژگی های نخ هیت شده
امروزه با پیشرفت دستگاه ھای بافندگی نخ ھیت ست جایگاه ویژه ای بین تولید کنندگان فرش پیدا کرده است .

امروزه با پیشرفت دستگاه ھای بافندگی نخ ھیت ست
جایگاه ویژه ای بین تولید کنندگان فرش پیدا کرده است .

اصولاً فرآیند ھیت ست و بخاردھی به منظور افزایش کیفیت نخ و نھایتاً فرش ماشینی می باشد. به تجربه ثابت شده است که استفاده از نخ ھیت ست در یک واحد فرش بافی بین ٧ تا ١٠ درصد افزایش راندمان تولید داشته که این رقم بسیار بالایی در یک دوره مالی شرکت خواھد بود. ھمان طور که ذکر شد این افزایش راندمان به علت رفع بسیاری از عیوب نخ در مرحله ھیت ستینگ است و این یکی از دلایل استقبال تولید کنندگان فرش از نخ ھیت ست است. ھیت ست تقریباً امروز برای ماشین آلات با تکنولوژی بالای بافندگی فرش یک الزام است. امروزه سرعت بافت در حال افزایش است و به ویژه در تراکم ھای بالای فرش نخ ھا باید دارای مقاومت در برابر پارگی زیادی باشند تا پارگی بیش از حد تولید را مختل نکند. از مھمترین خصوصیات نخ اکریلیک ھیت ست شده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1-پفکی شدن نخ و بالک بیشتر و در نتیجه کاھش میزان نخ مصرفی و پوشش بھتر فرش

 ٢ -کاھش پرز نخ

 ٣ -تثبیت حرارتی و تثبیت تاب

 ۴ -زیر دست نرم تر

 ۵ -پارگی کمتر نخ در بافندگی

 ۶ -تشخیص سر نخ ھا در فرش بافته شده (دانه اناری شدن فرش یا Pin Point effect )

بطور کلی ماشین آلات ھیت ست با استفاده از بخار آب بعنوان واسطه حرارتی عمل ھیت ست بدون آسیب رساندن به نخ در دو نوع مخصوص نخ اکریلیک ویا کلیه نخھای مصنوعی می باشد. در ماشین ھیت ست به طور متوسط ٢۴ تا ۴٨ سر نخ در قفسه( کریل) به ماشین تغذیه می شود. اصولاً فرآیند بخار دھی نخ ھای اکریلیک یک فرآیند ضروری جھت بافت فرش ماشینی باکیفیت بالا می باشد. بخار دھی باعث ایجاد مقاومت بالا در برابر پارگی، استحکام ابعادی بالا، کاھش پرزھای سطحی و در نتیجه پرز دھی نخ، قابلیت جذب رنگ زیاد، حجیم شدن نخ و ایجاد یک سطح کاملاً یکنواخت با زیردست نرم می شود. در کنار کریل تغذیه یک کریل رزرو ھم وجود دارد که در ھنگام اتمام بوبین اول پروسه تولید دچار توقف نگردد. نخ ھا پس از عبور از واحدFeeding    Pre وارد سیستمی می شوند که به کلاف کن معروف است. در این بخش نخ ھا بھ صورت حلقھ ھایی ممتد بر روی یکدیگر و بر روی یک تسمھ نقالھ پھن می شوند. در مدلھای جدید ماشین آلات ھیت ست جھت افزایش تولید پھنای تسمھ نقالھ ھدایت کننده نخ ھا افزایش یافتھ است. معمولاً تولید ماشین ھیت ست بین ٣ تا ١٢ تن در روزبستھ بھ نوع نخ ، کیفیت نخ، نمره نخ متغیر است. سپس نخ ھا از روی تسمھ نقالھ وارد ناحیھ بخار دھی می شوند. نخ ھا پس از خروج از ھد ھای بخار، وارد خشک کن و بعد نیز خنک کننده می شوند. از آنجایی کھ اکریلیک قابلیت جذب رطوبت دارد وجود این مرحلھ ضروری است. سپس سرنخھا وارد بخش کنترل الکترونیکی می شوند و از آنجا بھ واحد پیچش ھدایت می شوند. قبل از این واحد انبارک نخ (آکومولاتور) قرار دارند کھ جھت جلوگیری از توقف خط مورد مصرف ھستند. نکتھ مھم اینکھ در خطوط ھیت ستی کھ قابلیت ھیت ست نمودن انواع نخ ھای پلی استر- پلی پروپیلن- پلی آمید- اکریلیک- پشم و مخلوط را برای نخ ھای ریسیده شده و BCF دارند، در ماشین TVP3 طول تونل بخار و زمان بخار دھی بیشتر است و عمل ھیت ست در یک تونل بستھ انجام می گیرد و دمای بخار آب تا ١۴٠ درجھ می تواند بالا رود در حالی کھ در ماشین LV و عدم نیاز نخ اکریلیک بھ دمایی بالاتر از ١٠٠ درجھ جھت پفکی شدن، بخار در محیط اتمسفر یک و بدون فشار اعمال می شود. نکته دیگر این است که در ماشین TVP3 می توان از این خط نخ فریزه ھم بھ دست آورد. بدین شکل کھ قبل از ورود نخ بھ بخار دھی می توان نخ را از یک واحد Freezing و خنک کننده عبور داده و سپس نخ را ھیت ست نمود.

تاریخ ثبت : 1396/12/21 بازگشت

ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب