جمعه 13 تیر 1399
واحد فروش: 09132600895
صفحه اصلی درباره ما محصولات فروش ویژه باشگاه مشتریان مطالب مفید گالری ارتباط باما ☰منو

فرمالین چیست؟

فرمالين ( فرمالدهيد) به عنوان نگهدارنده در صنعت رنگ و رزین استفاده می شود. اما به دلیل مقاومت حرارتی پائین در گذشت زمان تبخیر می‌شود لذا ماده رنگ یا رزین عاری از ماده نگهدارنده می‌شود . بخارات سمی دارد.

نهاد بین المللی تحقیقات روی سرطان (IARC) فرمالدهید را از مواد شناخته شده به سرطان زایی می داند

فرمالدهید را از طریق اکسید احیا تهیه می‌کنند و معمولاً برای این که راندمانتولید بالا رود باید مقداری صبرکنیم که باعث تولید اسید فرمیک HCOOC در کنار فرمالدهید می‌شود پس قبل از اندازه گیری باید فرمیک اسید را خنثی کنیم، در بازار به آن‌ها فرمالین هم گویند.

فرمالدهید
فرمالدهید فرمالدهید
شناسنامه
نام گذاری آیوپاک متانال
نام‌های دیگر فرمالین، فرمالدهید
متیلن اکسید
متیل آلدهید
فرمول مولکولی CH2O
SMILES C=O
جرم مولی 30.03 g/mol
نما(ظاهر) گاز بی رنگ
CAS number [50-00-0]
ویژگی‌ها
چگالی و فتن(حالت) فیزیکی 1 kg/m3، گاز
حلالیت در آب 100 g/100 ml (20 °C)
در اتانول، استون
DMSO
> 100 g/100 ml
در اتر، بنزن,
حل کننده‌های آلی
محلول
دمای ذوب (زیرصفر)117 °C (156 K)
دمای جوش 19.3 °C (253.9 K)
فشار بخار 3890 mm Hg در 25 °C

نمای مولکولی سه گوش بر یک رویه
(سه گوش مسطح)بازگشت

ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب